Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 11 2019

flickofthewrist
4851 81b7 500
Reposted frompunisher punisher viawszystkodupa wszystkodupa
flickofthewrist
7595 f664
Reposted fromGIFer GIFer viawszystkodupa wszystkodupa
flickofthewrist
5723 a7c3
Reposted fromEtnigos Etnigos viawszystkodupa wszystkodupa
flickofthewrist
Nie chciałem spotykać żadnego starego znajomego. Takie spotkania są jeszcze gorsze od pogrzebów. To największa tortura - próba znalezienia kogoś, kogo kiedyś się znało, w obcej, nagle pojawiającej się zupełnie znikąd osobie, w prostych, uśmiechniętych zdaniach, udawanie kogoś, kim było się kilkanaście lat temu, wyłącznie po to, aby osiągnąć jakikolwiek pułap porozumienia. Ludzie znikają nawzajem ze swojego życia. Tak ma być. To naturalne. Z jakiegoś powodu się skasowaliśmy, więc teraz nie udawajmy, że się znamy, rozumiemy i mieszkamy na tym samym świecie, że mówimy tym samym językiem.
— Jakub Żulczyk
Reposted fromnezavisan nezavisan viawszystkodupa wszystkodupa
flickofthewrist
- Mnie się nadal wydaje, że to "prawdziwe życie" dopiero ma nadejść.

- Tak, jasne, kiedy jesteśmy młodzi, wydaje nam się, że przeżywamy ciągle wstęp do życia. Mamy 20 lat, 30 i myślimy: "Prawdziwe to dopiero się zacznie". Przebiegamy przez te progi, czekając na jakiś przełom, a to, co jest teraz...

- Jest nieważne.

- Jest czekaniem. Zmartwię panią. Ta choroba nie mija. Wciąż się myśli: "Zaraz, już zaraz zacznę żyć". Już, już, jeszcze jeden tekst napiszę, jedne zajęcia poprowadzę i zaczynam żyć.
— Marek Bieńczycki w rozmowie z Magdaleną Kicińską, "Mieszkam w Republice Nie Tutaj", Wyborcza.pl Magazyn 14.03.15
Reposted from1923 1923 viawszystkodupa wszystkodupa
flickofthewrist
7490 a1b7 500
Reposted fromsoftboi softboi viawszystkodupa wszystkodupa
flickofthewrist
7413 ad00
Reposted fromgrobson grobson viawszystkodupa wszystkodupa
flickofthewrist
3582 24c6 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viawszystkodupa wszystkodupa
flickofthewrist
Reposted fromFlau Flau viawszystkodupa wszystkodupa
flickofthewrist
2851 3c46 500
Reposted frompolaczetto polaczetto viawszystkodupa wszystkodupa
flickofthewrist
9315 476d 500
flickofthewrist
9119 fa8f 500
Reposted fromkatsiu katsiu viawszystkodupa wszystkodupa
flickofthewrist
8599 fa4d 500
flickofthewrist
0447 4f22 500
Reposted fromnocnatesciowa nocnatesciowa viairmelin irmelin
flickofthewrist


Procratinator of Thrones
Reposted fromgameofthrones gameofthrones
flickofthewrist
4026 950d 500
Reposted fromfeegloo feegloo viaschrodingersdog schrodingersdog

May 03 2019

flickofthewrist
7694 65f6 500
Reposted frombabyface babyface viairmelin irmelin

May 01 2019

flickofthewrist
3045 71ab 500
Reposted fromteijakool teijakool viairmelin irmelin
flickofthewrist
5165 1606
Reposted fromUncommonSense UncommonSense viairmelin irmelin
flickofthewrist
2280 3cfb 500
Reposted frompierdolony pierdolony viairmelin irmelin
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl